ЛИДЕРЪТ Е ЛЪВ,А НЕ ОВЦА!!!

Какви са действията и характерните качества на един лидер?Кое е това,което го прави различен от останалите?

1.Лидерът винаги е изпълнен с хваление.
2.Лидерът се научава да използва думите „благодаря“ и „моля“ по пътя си към върха.
3.Лидерът винаги расте.
4.Лидерът е завладян от мечтите си.
5.Лидерът се впуска напред,преди успеха да е сигурен.
6.Лидерът не се страхува от конфронтация.
7.Лидерът говори за собствените си грешки,преди да говори за грешките на някой друг.
8.Лидерът е честен и почтен човек.
9.Лидерът има добро име.
10.Лидерът прави другите по-добри.
11.Лидерът е бърз да хвали и окуражава и най-малкото количество подобрение.
12.Лидерът е искрено заинтересуван за другите.
13.Лидерът търси възможности да намери някой,вършещ нещо както трябва.
14.Лидерът издига другите заедно със себе си.
15.Лидерът реагира на собствените си грешки и ги признава,преди другите да трябва да ги открият и разобличат.
16.Лидерът никога не допуска роптаене-от негова страна или от страна на другите.
17.Лидерът е конкретен за това, което очаква.
18.Лидерът държи отговорни тези, които работят с него.
19.Лидерът върши това, което е правилно,вместо това,което е общоприето и популярно.
20.ЛИДЕРЪТ Е СЛУГА.
ЛИДЕРЪТ Е ЛЪВ,А НЕ ОВЦА!!!

Advertisements